Home / Köşe Yazarları / Mezhep Çatışmaları………………!

Mezhep Çatışmaları………………!

Mezhep Gidlecek Yol Tarz Demektir. İslam tarihinde, mezhepler, belli kurallar ölçüsünde, dini bilgileri tasnif(sınıflandırmışlar) etmişlerdir. Hiçbirinin diğerine üstünlüğü yoktur. Her düzeyde insanın yararlanabileceği sunumlar yapmışlardır. Hiçbiri diğerini aşağılamamış ve ötekileştirmemiştir.

Aksine kardeşliği ve birliği savunmuşlardır. İktidar hırsı öyle bir baş belasıdır ki; her şeyi sömürür. Dini ve dini kurumları istismardan asla çekinmez. Dört halife döneminde ilk çarpıcı örneği: cemel vakası Sıffin olayları, Hariciliğin ortaya çıkması ve döktüğü kanlar, esasen HZ. Muhammed bunun önlemini almaya çalışmış, münafıklar la kesintisiz mücadele etmiş, Kuran’da sıkça uyarılar yapmıştır.

İlerleyen Yıllarda Müslüman Emevi yönetimi mezhepleri ayrıştırmış başta İmamı Azam Ebu Hanife olmak üzere din bilginlerini işkence ile hapishanelerde öldürmüş, Mutezile mezhebini kurdurmuştur. Bu sakat mantık kendini geliştirmiş, devletler maske edinmişlerdir.

İranlılar resmen Aleviliği istismar etmişlerdir, mezhep çatışmasına dayalı ilk savaşlar İranlılar ile Türkler arasında yaşanmıştır. Hasan sabahlar da, diğer bir versiyon olarak ortaya çıkmışlardır. Mezhepler  üzerinde siyasi oyunlar, kirli oyunlar oynanmaya başlayınca haksızlıklar, zulümler, vahşetler peş,peşe gelmeye başlamıştır. Zamanla intikam hisleri kökleşmiş, oluşan kinler şuur altına yerleşmiştir.

Günümüzde Müslüman veya Hıristiyan devletler, mezhepleri denge unsuru olarak görmüşler, Vahabiliği, Kadıyaniliği, Nurculuğu ihdas etmişlerdir. Türk dünyasını böyle bölmüşler, çatıştırmışlardır. Marco Pololar – Lavrensler, bununla görevlendirilmişlerdir.

Osmanlıda ise; Aleviliğe karşı desteklenen Bektaşiler,1826 da devlet eliyle imha edilmişlerdir. Tekkelere av köpekleri bağlanmış, vakıflarına el konuştur, türbelerin haricinde tekkeler ve müştemilatları yıkılmıştır. Tüm bunlar Batılılaşma ve din elden gidiyor yaygaralarıyla batılıların cesaretlendirmeleri ile yapılmıştır. Çünkü Bektaşiler Türk’tü, Türkçe dualar ve zikirler yaparlardı.

Irakta mezhep çatışmaları netice vermiştir. Ancak Suriye’de sonuçsuz kalmıştır, çünkü Türkiye’den giden din adamları olaya müdahale etmiştir. Yıllardan beri değişik tarzda Türkiye’de mezhep esasına dayalı çatışma çıkarmak için emperyal güçler çaba harcamaktadır. Her kesimden sözde din adamı görüntülü işbirlikçiler bulmayı başarmışlardır. Son zamanlarda sanal ortamda büyük bir fitne kaynatılmaya çalışılıyor.

Zaman, zaman yorumlarla müdahalede bulundum. Yapıcı yaklaşımların yayından kaldırıldığını gördüm. Yer, yer dine hakaret, mezhep taassubunu teşvik, Kuran’a hakaret, ayet meallerini çarpıtma eksik veya hatalı yayına sokma girişimlerini gördüm. Düşmanlarımızın Sünni veya alevi maskesi takarak ortaya atıldıklarını tespit ettim. Yine tekrarlıyorum, İzmir’deyim, Alevi kardeşlerimin, ihtiyaç halinde, ücretsiz dini, hizmetlerini görmeye hazırım.

Özellikle Azerbaycan’da kazan kaynatıyorlar, Amaçları Ermenistan’ı rahatlatmak.Diğer Türk cumhuriyetlerinde de benzer  faaliyetler , sessizce ve derinden devam etmektedirler, Saidi kürdinin talebeleri ahtapot gibi her tarafı sarmışlardır.  Amaçları Türk dünyasının birleşmesinin ve tam bağımsız olmasının önüne geçebilmek.

Bu konuda Rusya ve Avrupa-Amerika hem fikirdir. Zaman, zaman ortak hareket edebilmektedirler. Türkiye’den ateşlenen bağımsızlık ateşi küllenmemelidir. Teması Oalan Kardeşlerimiz konuyla ilgili uyarılarını kesintisiz yapmalıdır.

Türkiye’de mezhep çatışmasının temelini atmaya çalışanlara karşı kurumsal olarak mücadele edilmeli, afişe olmaları sağlanmalıdır. Alevi ve Sünni kardeşliği yeniden ihdas edilmelidir. Aksi halde dökülecek kanlar hepimizin ellerine bulaşacaktır. İçimizdeki ve dışımızdaki düşmanlarımızın oyununa gelmeyelim.

 

XXXXXXX               XXXXXXX              XXXXXX                XXXXXXXXX

Hafta içinde Amerikalı Bidon geldi ve itlerini yuvarlak masa etrafında topladı, yerel kaynaklardan taze bilgiler ve teklifler aldı. Bop fiyaskosunu geciktirmeye çalışıyor. Siyasal iktidarın, alenen yapılan iç işlerimize müdahaleye ses çıkarmaması, yuvarlak masaya içindeki itlerden bazılarını göndermesi, benim endişem odur ki, terörle mücadelenin sonuçsuz kalması, uluslar arası müdahale için zemin hazırlanması konusunda, fikir birliğine varmış olmalarıdır. Ancak devletin şamarı suratlarında patladı,  önümüzdeki günlerde yeni ihanet teşebbüslerine şahit olacağız.

Çözülüm süreci yeniden başlatılacak,yeni bildiriler kaleme alınacak, yeni Ergenekon tezgahları ortaya sürülecek.Yeni faili meçhul cinayetler peş peşe gelecek gibi görünüyor,Anlaşılan AB-ABD- DÜNYA KİLİSELER BİRLİĞİ İYİCE PANİKLEMİŞ. .

XXX                 XXX              XXXX                  XXXXX                  XXXXX

Kandaşlarımız Azerbaycan Türkleri verdikleri şehitleri unutmamışlar, yapılan zulümleri unutmamışlar, Yapılanları unutmayanlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.Kara Yanvar-(kara ocak)  ta şehit olanları saygıyla hatırlıyor Türk birliğinin hasretini çekiyorum. Azerbaycan devletimizden Ermeni ve Rus zulmünü okullarında ders olarak okutmalarını, büyük mücadele veren Türk büyüklerini de okullarda yeni nesle kesintisiz olarak aktarmalarını  bekliyorum, aradan zaman geçince unutulur, ve Türkiye’deki gibi hatıralar silikleşir.Selam Türk birliğine.

KAYNAK: Kıssası enbya- Evrak-ı Bektaşiyan

 

Lütfullah Kaleli

About ismail

Check Also

Başkomutan Kim

26 Ağustos ve 30 Ağustos zaferleri… Ağustos ayı biz Türkler için sevinç ve övünç vericidir. …

One comment

  1. Yusuf DÜLGER

    İslam ülkelerindeki mezhep çatışmalarının ardında dün de bugün de Batılılar var. Üzülerek belirtmek gerekirse mezhep taassubuna kapılan Müslümanlar bu konuda Batılıların oyununa geliyor. Müslümanlar mezhepçiliği aşamadıkları sürece oyuna gelecekler, birbirlerine düşman kesimler olacaklar. Bugün Türkiye’de BOP Eş Başkanlığı’nın sözcüsü ve savunucusu durumundaki sözde dindarlık yapanlar, İran ve Suriye yöneticilerini “din dışı, batıl” mezhep mensupları olarak anlatıyorlar ve böylece haçlılarla gizli-açık aynı safta İslam coğrafyalarına karşı savaş açmış oluyorlar. Batı mezhep taassubunu aşalı çok oldu ama Doğu (bizler) hala mezhep taassubu içindeyiz. Yani biz şimdi Batı’nın Ortaçağını yaşıyoruz. Akıllı İslam alimlerine düşen görev mezhebin dindarlık olmadığını, asıl dindarlığın İslam’ı hoşgörü ve evrensel ölçülerde yaşamak olduğunu anlatmalarıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super